ZigaForm version 5.5.1
+48 605 200 608
wycena@poznan-wywozgruzu.pl

Polityka prywatności

1. Wprowadzenie

W związku z obowiązywaniem rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”), a także ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku, poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje o sposobach, celach i podstawach przetwarzania Państwa danych osobowych.

2. Informacje o Administratorze

Administratorem Państwa danych osobowych jest Wotra Sp. z o.o., z siedzibą w Poznaniu przy ul. Startowej 1, 60-408 Poznań, NIP: 7811938152, REGON: 36600212000000, KRS: 0000650667, dalej zwana „Administratorem”.

Można się z nami skontaktować pisząc na adres mailowy wotra@wp.pl lub listownie na ww. adres.

3. Cel i podstawa przetwarzania

Państwa dane przetwarzamy w celu udzielenia odpowiedzi na zadane przez Państwa za pośrednictwem formularza kontaktowego pytania, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Ponadto, Państwa dane możemy przetwarzać, ponieważ jest to niezbędne do wykonania zawartej z nami umowy lub w celu podjęcia działań przed jej zawarciem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Podanie przez Państwa za pośrednictwem formularza kontaktowego lub telefonicznie adresu mailowego oraz telefonu kontaktowego w celu przedstawienia oferty, stanowi jednocześnie zgodę na przesyłanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w rozumieniu art. 10 ust. 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

4. Odbiorcy danych

Państwa dane będą udostępniane upoważnionym pracownikom Administratora.

5. Okres przetwarzania danych

Dane podane w formularzu kontaktowym będą przez nas przetwarzane maksymalnie do czasu udzielenia odpowiedzi na zadane przez Państwa pytania.

Dane przetwarzane w celu wykonania umowy lub w celu podjęcia działań przed jej zawarciem, będą przetwarzane do końca trwania umowy oraz do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń którejkolwiek ze stron.

6. Prawa osób, których dane są przetwarzane

Przysługuje Państwu:

– prawo dostępu do swoich danych osobowych,

– prawo do sprostowania danych osobowych,

– prawo do usunięcia danych osobowych,

– prawo do ograniczenia przetwarzania,

a także w przypadku danych przetwarzanych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora (formularz kontaktowy) – prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

oraz w przypadku danych przetwarzanych w celu wykonania umowy lub w celu podjęcia działań przed jej zawarciem – prawo do przenoszenia danych osobowych.

Ponadto, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).

7. Pozostałe informacje

Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do tego, aby udzielić odpowiedzi na zadane przez Państwa za pośrednictwem formularza kontaktowego pytania lub niezbędne do wykonania umowy.

Wobec Państwa danych nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje, w tym nie będą podlegały profilowaniu.